KABIKANKAN MUKUNDARAM MAHAVIDYALAYA
Keshabpur, Arambagh, Hooghly || West Bengal, 712413